Bedankt!
U bent succesvol ingeschreven voor onze nieuwsbrief!

NIEUWS

11-12-2012
Actieve inzet Jazz On Stage vanaf medio december 2012 'on hold'!
Na ruim twee jaar actieve promotie van Nederlandse jazz in het clubcircuit, staat het voortbestaan van Jazz On Stage op de tocht, een gevolg van de aankomende opheffing van Muziek Centrum Nederland, voornaamste initiatiefnemer van het platform. Jazz On Stage, dat een brug wil slaan tussen Nederlandse jazzartiesten, poppodia en...
LEES MEER >>

07-12-2012
Jazz On Stage tipt!: The Friday Night Jazz Club!
In samenwerking met EJP (Equinox Jazz Promotions) presenteert de Dr Anton Philipszaal op 14 december de aftrap van een nieuw concept, the Friday Night Jazz Club at Studio3: EJP@Studio3. EJP was eerder verantwoordelijk voor de jazzprogrammering in bar/restaurant Pavlov. In Studio3, het theatercafé van de Dr Anton Philipszaal zal EJP de...
LEES MEER >>

27-11-2012
Win! | Vrijkaarten voor Sabrina Starke, 1 december in De Vorstin
In juni van dit jaar bracht tweevoudig Edison-winnares Sabrina Starke haar derde album uit, getiteld “Outside the Box”. Het is het eerste album dat de zangeres uitbrengt onder de vleugels van het label 8Ball Music, dat haar sinds eind 2011 bijstaat.Met Outside The Box brengt Sabrina Starke een dansbare mix...
LEES MEER >>

JAZZ ON STAGE

B2B | Werkwijze Jazz On Stage

Jazz On Stage verleent een stuk ondersteuning op het vlak van marketing en promotie van jazzgerelateerde concerten van eigen bodem, die zijn geboekt in het clubcircuit. Hierin werkt Jazz On Stage nauw samen met demarketingafdelingen van de diverse podia. Daarnaast zet het platform ook zijn eigen promotiekanalen in voor aandacht aan deze optredens én wordt er eveneens een stuk inzet gevraagd vanuit de artiesten.

Hieronder vindt u een overzicht van de werkwijze van Jazz On Stage, afgestemd op de eigen organisatie, poppodium of artiest. 

HOE WERKT HET | VANUIT JAZZ ON STAGE..

* Vermelding binnen Jazz On Stage website / maandelijkse nieuwsbrief / iPhoneapplicatie | Binnen de website van Jazz On Stage worden de jazzconcerten meegenomen in de concertagenda. Er kan een ‘highlight’ worden geplaatst onder ‘nieuws’ in combi met winacties. De website van Jazz On Stage is eveneens gekoppeld aan een gratis iPhone-applicatie, waarop de concerten, het nieuws e.d. zijn te raadplegen. Maandelijks wordt er vanuit Jazz On Stage een digitale nieuwsbrief verzonden waarin concerten / winacties worden uitgelicht (huidig bestand bevat 750 leden).

* Social media | Het platform van Jazz On Stage is gekoppeld aan Facebook en Twitter. Via deze social media kanalen worden de concerten / winacties e.d. op reguliere basis onder de aandacht van de leden gebracht en krijgt interessant NL jazznieuws een extra boost middels ‘retweets’. Daarnaast wordt er vanuit Spotify maandelijks een playlist samengesteld met muziek van artiesten die in een betreffende maand een concert op de poppodia verzorgen. Deze playlist wordt gecommuniceerd via de Jazz On Stage nieuwsbrief en de social media kanalen.

* Media & partners | Jazz On Stage werkt op het moment op het vlak van promotie samen met landelijke partners als Arrow Jazz FM, OOR, FRET, LiveXS Magazine, Jazzism, Coffee Company en Podiuminfo.nl. Via deze partners kunnen concerten / winacties e.d. onder de aandacht worden gebracht van hun publiek. 

Ism. de partners van Jazz On Stage worden maandelijks o.a. de volgende acties opgezet:

- Arrow Jazz FM | concerten uitgelicht binnen spot (maandelijks)

- LiveXS | vermelding concerten in overzichtspagina, winacties, redactioneel uitgelicht,vermelding online / nieuwsbrief (maandelijks) + opzet exclusieve tour / concert-pr-(kortings)actie (nntb)

- OOR | vermelding concerten in overzichtspagina, losse concerttip, winacties, aankondigingonline e.d. (maandelijks)

- FRET | vermelding concerten in overzichtspagina (2 maandelijks)

- Podiuminfo.nl | banner + concerten uitgelicht + winacties (wekelijks / maandelijks)

- Coffee Company | ‘jouw jazz is koffie waard!’-campagne (ovb)

* Focus op regionale media | Vanuit Jazz On Stage wordt er maandelijks een ‘regionalepersagenda’ verstuurd. De media in het regionale contactbestand zijn verdeeld in de regio’s Noord, Oost, West, Midden, Groningen / Leeuwarden en Brabant / Limburg.

Daarnaast zal ervanuit Jazz On Stage maandelijks een geselecteerd concert actief onder de aandacht van de regionale media worden gebracht. Last but least biedt Jazz On Stage de mogelijkheid een concertextra te promoten binnen de uitingen van een regionaal UITburo of een PLATO / Concertovestiging(online, nieuwsbrief e.d.). 

HOE WERKT HET? | VOOR DE POPPODIA

* Concertvermelding(en) binnen uitingen Jazz On Stage | Voor een juiste vermelding binnen de diverse agenda’s / advertentiepagina’s / uitingen van Jazz On Stage is het van belang dat de podia hun info mbt NL jazzconcerten tijdig toespelen. Vanuit Jazz On Stage zal er maandelijks een reminder worden verzonden ten aanzien van het opvragen van eventueel nieuwgeboekte concerten.

* Opzet win / kaartenacties | In overleg met de marketingafdeling van het poppodium wordt de mogelijkheid voor het inzetten van win / kaartenacties besproken. Ook wordt er overlegd via welke kanalen deze actie vanuit Jazz On Stage kan worden gecommuniceerd (website / nieuwsbrief /social media / partners / regionale media).

* Regionale / partner-promotie | In overleg met de marketingafdeling van het poppodium wordt bekeken welke regionale media / partners kunnen worden benaderd voor extra aandachtaan het concert. Dit in de vorm van aankondigingen, interviews of anders. Indien er van een artiest meerdere concerten op diverse podia staan gepland, worden deze gebundeld richting de regionale media / partners uitgezet.

* Jazz On Stage – een database met PR-info over NL jazzartiesten | Jazz On Stage heeft ten aanzien van een ruime selectie van NL jazzartiesten op www.jazzonstage.nl een database opgesteld van teksten, beeld en YouTube-weblinks. Indien er een NL jazzconcert is geboekt, dan kan de betreffende marketingmedewerker de website van Jazz On Stage raadplegen voor tekst + beeld voor promotie. 

HOE WERKT HET? | VOOR DE ARTIESTEN

* Concertvermelding(en) binnen uitingen Jazz On Stage | Voor een juiste vermeldingbinnen de diverse agenda’s / advertentiepagina’s / uitingen van Jazz On Stage is het van belangdat de artiesten / boekers hun info mbt geboekte NL jazzconcerten op de poppodia tijdig toespelen. Vanuit Jazz On Stage zal er maandelijks een reminder worden verzonden ten aanzien van het opvragen van eventueel nieuw geboekte concerten.

* Actief benaderen van artiesten voor promotie | Jazz On Stage zal indien nodig het contact met de desbetreffende artiest / het management opzoeken om zo de diverse mogelijkheden voor promotie te bespreken. Dit met betrekking tot bijvoorbeeld het uitzetten van een win / promotieactie richting de eigen achterban / social media of het afstemmen van mogelijkeen instore / interviews / meet & greets / een stukje ‘guerilla’-marketing.

* Jazz On Stage – een database met up to date contact-info tav programmeurs vanpoppodia | Jazz On Stage heeft ten aanzien van een ruime selectie van poppodia een database opgesteld met contactgegevens van programmeurs, info over de zaalcapaciteit en eerdergeboekte concerten. Dit als handvat voor de artiesten / boekers bij het benaderen van depoppodia voor boekingen. 

DE ONDERSTEUNENDE INZET VANUIT JAZZ ON STAGE IN EEN VOGELVLUCHT..

ONLINE.

- Jazz On Stage.nl | vermelding concerten in overzichtsagenda (continu)
- Jazz On Stage.nl | concerten + winacties uitgelicht op homepage (wekelijks)
- Jazz On Stage nbr | vermelding + uitgelicht concerten + winacties binnen nieuwsbrief(maandelijks)
- Social Media | vermelding + uitgelicht concerten + winacties binnen Facebook | Twitter (continu)
- Spotify | muziek van artiesten / concerten uitgelicht in playlist, verspreid via www.jazzonstage.nl,nieuwsbrief en social media (maandelijks)
- Podiuminfo.nl | banner + concerten uitgelicht + winacties (wekelijks / maandelijks)
- OOR.nl | concert uitgelicht + winactie(s) (maandelijks)

PRINT.

- LiveXS | vermelding concerten in overzichtspagina, winacties, redactioneel uitgelicht (maandelijks)
- OOR | vermelding concerten in overzichtspagina, losse concerttip, winacties (maandelijks)
- FRET | vermelding concerten in overzichtspagina (2 maandelijks)

RADIO.

- Arrow Jazz FM | concerten uitgelicht binnen spot (maandelijks)

REGIONAAL.

- Jazz On Stage | vermelding concerten in regionale persagenda (maandelijks)
- Regionaal | concerten uitgelicht + winacties regionale UITburo’s (maandelijks)
- Regionaal | concerten uitgelicht + winacties Plato | Concerto-filialen (maandelijks)
- Regionaal | actieve (pers)promotie van uitgelicht concert (maandelijks)

ORGANISATIE

PARTNERS

SUPPORTERS

FONDSEN